0.66مهدیه قنبری ها. در این پژوهش آلیاژ محلول جامد مس- نیکل به روش آلیاژسازی مکانیکی سنتز شد و تاثیر زمان آسیاب کاری بر روی اندازه بلورک ها بررسی شد. بدین منظور پودر های مس و نیکل با خلوص 99 % در آسیاب ...پس از آن که سنگ معدن سولفید نیکل – مس – آهن آسیاب و ریز شد، سولفید آهن تغلیظ شده (پیروتیت) به روش مغناطیسی و در یک فرایند بازیابی سنگ معدن، جدا می شود. از سنگ معدن باقیماده با شناور سازی کفی، مس و نیکل پر عیار جدا می شود. نیکل پر عیار پس از تشویه و ذوب در کوره شعله ای به مات بسمر تبدیل می شود که فقط شامل سولفید مس و نیکل است.ارزیابی اثر نوع و مقدار سوخت بر ساختار و خواص مغناطیسی فریت نانو ساختار منگنز روی تولید ... علت و عامل ناپایداری نانو ساختار کریستالی مغناطیسی فریت نیکل ناشی از تاثیر آسیاب بر مبنای پایداری ...زمان آسیاب پس از نیم ساعت تاثیر قابل توجهی در اندازه کریستالیت ها ی محصول نهایی یعنی اکسید نیکل ،در هر دو 11 نانومتر برای واکنش دوم بدست آمد- 10 نانومتر برای واکنش اول و 9 - واکنش فوق نداشت و تقریبا در محدوده 8 نکته جالب توجه در این کار توزیع یکنواخت اندازه محصولات اکسید نیکل از هر دو روش است که بوضوح از طریق مطالعه نمونه ها قابل مشاهده بود. …چکیده در این مقاله ، تاثیر آلایش اکسید نیکل - NiO - بر خواص ساختاري ، مغناطیسی و ترابردي ترکیب La.8Sr.2MnO3 مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه ها به روش واکنش حالت جامد تهیه شدند. نتایج نشان می دهند که با افزایش میزان آلا یش بخشی از ...سپس تاثیر دما و زمان آسیاب کاری در بازسازی فاز پودر نانومتری فریت نیکل بررسی شد. الگوهای XRD نشان می دهند که شدت قله های مربوط به فاز حواسته ی فریت نیکل افزایش شدت قله های ناخواسته درحین فرایند آسیاب کاری کاهش می یابند.پرنده، اعظم و مظفری، مرتضی و عمیقیان، جمشید،1386،تهیهی پودرهای نانومتری فریت نیکل - روی با فرآیند مکانوشیمیایی و بررسی تاثیر زمان آسیابکاری و دمای پخت در تشکیل فاز موردنظر و اندازه گیری دمای کوری آن،کنفرانس فیزیک ایران ...در تحقیق حاضر، تاثیر اندازه ذرات و استفاده از افزودنی اکسید نیکل بر رفتار چگالش و رسانایی الکتریکی ترکیب BaZr0.1Ce0 .7Y0.2O3-δ (BZCY7) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا پودر ترکیب BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ …در طی انجام این آزمایش، عملیات آسیاب کاری به منظور فعال ... در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود ... و شمعانیان، مرتضی،1390،روکش کاری درجای پودر نانو ساختار Mo-Si-Cبر روی نیکل خالص به روش ...ورق نیکل روی ... نتیجه بررسی و کاربرد روش هایی که بتواند در کاهش مصرف انرژی و هزینه تاثیر گذار باشد، می‌تواند در اقتصاد کارگاه ... آسیاب کردن پیش از انتقال ماده به مرحله جدایش ...تاثیرات مقدار x=0.61,

با پشتیبانی ما تماس بگیرید

خط پشتیبانی 24/7 :

پست الکترونیک: [email protected]

مکان ما

شماره 1688، جادهجاده شرقی گائوک، منطقه جدید پودونگ، شانگهای، چین.

ایمیل ما

E-mail: [email protected]